Зооноза


Група от инфекциозни и паразитни болести, които се предават от животните на хората. Основен източник и резервоар на инфекцията са животните.