Облигатно вътреклетъчни микроорганизми


Микроорганизми, които могат да живеят и да се възпроизвеждат само вътреклетъчно.