Рикетсиози


Заболяване, причинено от микроорганизми от групата на рикетсиите. Това са микроорганизми, които заемат средно място между бактерии и вируси, защото по-големите по размер приличат на бактерии, а същевременно живеят и се развиват само в клетките на живата тъкан - като вирусите.