Гломерулонефрит


Възпалително увреждане на основната функционална единица на бъбрека - гломерулът.