Дрениране


Оттичане, изпразване. Създаване на възможност дадена кухина да се изпразва от съдържимото си през отвор - дрен.