Ларинкс


Гръклян. Орган, който се намира в гърлото между гълтача и трахеята. При хората той е гласообразуващият орган.