Вагусов нерв


Десетият черепномозъчен нерв, наречен още блуждаещ нерв, един от 12-те черепномозъчни нерви. Най-дългият от всички черепномозъчни нерви. Има три ядра - моторно, сетивно и парасимпатиково, разположени в продълговатия мозък. Инервира ларинкс, трахея, гастроинтестиналния тракт, сърцето, черния дроб, слезката, панкреаса, бъбреците, щитовидната и др.