Церумен


Ушна кал. Специфичен секрет на епителните клетки на външния слухов канал.