Малформация


Вродено увреждане на дадена тъкан или орган, вследствие на нарушено, дефектно развитие.