Тумор


Преведено буквално от латински означава подутина. Използва се най-често за назоваване на абнормно разрастнала тъкан, новообразувание.