Хиповолемичен шок


Остро, животозастрашаващо състояние, характеризиращо се с намален обем на циркулиращата кръв.