Зигота


Продуктът от оплождането, клетката, получена след сливането на двете гамети - сперматозоид и яйцеклетка.