Стадиране


Определяне на стадия, в който се намира дадена болест и в частност злокачествен процес.