Цитология


Клетъчна биология - дял от биологията, изучаващ клетките, техните функциите и взаимодействията между тях.