Серозна течност


Бистра, бледожълта течност, близка по състав до кръвната плазма.