Фертилитет


Плодовитост - естествената способност да се създава потомство.