Балнеолечение


Санаториално лечение, при което се използва лечебното свойство на богатите на минерали води.