Мастопатия


Сборно понятие за хормонално обусловени патологични процеси в млечните жлези, които водят до тяхното структурно преустройство.