Уретер


Пикочопровод - тръбичка от мускулна и съединителна тъкан с дължина около 30 см., по която урината преминава от бъбречното легенче в пикочния мехур.