Carcinoma in situ


Ранна форма на раков процес, който е ограничен само в епителния слой клетки, от които произхожда, без да преминава базалната мембрана. При тази съвсем начална форма на рак изключително рядко се наблюдават метастази в други органи.