Циклоплегия


Блокиране на акомодацията, чрез парализиране на цилиарния мускул.