Синергизъм


Съвместно действие; за мускулите (синергисти) - действащи заедно, изпълняващи едно и също движение или подпомагащи действието си.