Амблиопия


Състояние, при което видимо непроменено око е с ниско зрение – около 0,1. Често това състояние е наричано "мързеливо око".