Гранулом


Огнищно струпване на клетки на възпалението, изява на хроничен възпалителен процес.