Асептичен


Без наличие на патогенни микроорганизми. Неинфекциозен.