Антиагрегант


Медикаменти, намаляващи тромбоцитното слепване и потискащи тромбообразуването.