Рубеоза на ириса


Състояние, при което абнормни кръвоносни съдове, получени вследствие на неоваскуларизация, се разрастват по повърхността на ириса.