Неоваскуларизация


Разрастване на нови кръвоносни съдове, дори на места, които преди това са били аваскуларни, т.е. без съдове.