Реваскуларизация


Изграждане на нова или допълнителна съдова мрежа или подсилване на неефективна съдова мрежа с нови кръвоносни съдове.