Венула


Началната, с най-малък просвет, водеща началото си от капилярната мрежа, част на вените, която постепенно се разширява и преминава във вена.