Артериола


Крайната, с най-малък отвор, част на артериите, която преминава в капилярната мрежа.