Патогенеза


Механизмът на възникване и развитие на болестния процес. Произходът на болестта.