Инволюция


Процес, обратен на еволюцията. Обратно развитие.