Ахилия


Намалена или липсваща секреция на стомашен сок, поради атрофия на лигавицата на стомаха.