Ксератостомия


Буквално - суха уста. Усещане за сухота в устата.