Роговица


Част от външната покривка на окото, с гладка и лъскава повърхност. Има защитни и оптични функции. Представлява прозрачната част от външната обвивка на окото, разположена пред ириса и зеницата.