Латерален


Страничен, намиращ се по-далеч от срединната линия.