Пунктум ремотум (punctum remotum)


Най-отдалечената точка, която окото вижда ясно, без да се напряга акомодацията.