Ентероколит


Възпаление на тънкото и дебелото черво.