Спорадичен


Случаен, единичен, изолиран, разпръснат.