Протеинурия


Наличие на повече от 100-150 mg белтък в урината, отделена за 24 часа.