Панцитопения


Намаление на броя на кръвните клетки от всички редове - еритроцити, левкоцити и тромбоцити.