Хемопоеза


Образуване на кръвни клетки в костния мозък, кръвообразуване.