Апоптоза


Програмирана клетъчна смърт, физиологично самоунищожение на клетката.