Синостоза


Срастване между кости, свързване на кости.