Хепатоспленомегалия


Увеличени размери на черния дроб и слезката.