Протозоа


Подцарство Първаци. Едноклетъчни еукариотни организми.