Сенсибилизация


Очувствяване, повишаване на чувствителността.