Дистрофия


Нарушение в храненето на тъканите, което води до количествени и качесвени изменения в тях.