Конвергенция


В офталмологията - събиране на осите на двете очи.